varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Personaldirektör


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Vår nuvarande personaldirektör går vidare till nya utmaningar efter flera års mycket gott arbete. Vi söker därför dig som vill ta vid och tillsammans med oss driva utvecklingen vidare mot visionen Varberg västkustens kreativa mittpunkt. Personaldirektören ansvarar för personalkontoret som är organisatoriskt placerat inom kommunstyrelsens förvaltning. Personaldirektören är anställd av kommunstyrelsen och rapporterar till kommundirektören. Personalkontoret bildar tillsammans med ekonomikontor, samhällsutvecklingskontor, kommunkansli, näringslivs- och destinationskontoret samt kommunikationsavdelningen kommunstyrelsens förvaltning. Personaldirektören ingår i kommunens koncernledningsgrupp där fokus främst inriktas på utveckling av koncernen Varbergs kommun och den strategiska utvecklingen ur ett helhetsperspektiv. Personaldirektören ingår också i kommunens förvaltningschefsgrupp och i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp.


Arbetsuppgifter

Som personaldirektör har du en viktig strategisk roll och det övergripande ansvaret för att på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören leda och samordna utvecklingen av kommunen som attraktiv och hållbar arbetsgivare. Du har också ett särskilt ansvar för arbetet gentemot kommunstyrelsens personalutskott, där du är ansvarig tjänsteperson. Ditt uppdrag är att leda och samordna arbetsgivarpolitiken, säkerställa att fattade beslut genomförs, att löpande följa verksamheten i nämnder och kommunens bolag samt att stödja verksamheterna i deras utveckling och genomförande. Personaldirektören är arbetsgivarföreträdare i central samverkansgrupp och där ersättare för kommundirektören. Personaldirektören ansvarar också för kommunens HR-strategiska grupp, där samtliga personalstrateger och HR-konsulter ingår, samt för kommunens personalchefsnätverk med företrädare för de hel- och delägda bolagen. Externt arbetar du med omvärldsbevakning och är aktiv i samarbetet med SKR, myndigheter, Region Halland, andra kommuner, organisationer och näringsliv. I uppdraget ingår att leda kommunens personalkontor som består av avdelningarna HR, personaladministration, förhandling och den inbyggda företagshälsovården, Kommunhälsan. Dessa verksamheter har var sin ansvarig chef. Kontoret arbetar med ett strategiskt utvecklingsarbete inom samtliga sina verksamheter. På kontoret finns totalt 45 medarbetare med uppgifter inom arbetsrätt, förhandlingar, lönepolitiska frågor, personal- och kompetensförsörjning, rehabiliteringsfrågor, utveckling av arbetsorganisation och rekrytering, företagshälsovårdsinsatser, systemförvaltning av personalsystemen samt kommunens administration av lön, försäkringar, pensioner och olika personalförmåner. Utmaningar Kommunen är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Kommunen växer, befolkningens förväntningar ändras, tekniken ger nya möjligheter och den naturliga personalomsättningen gör att attraktiviteten som arbetsgivare och verksamheternas kompetensförsörjning blir allt viktigare. Som personaldirektör har du ett särskilt ansvar för att leda och stödja detta arbete som handlar om både kultur och struktur, ledarskap och medarbetarskap. I Varberg arbetar vi för ett positivt arbetsklimat, starka team samt stolta och nöjda medarbetare. Ledning och styrning ska utvecklas än mer mot ett tillitsbaserat ledarskap.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som personaldirektör krävs gedigen erfarenhet av att leda en organisation i utveckling. Du har relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av framgångsrikt ledarskap inom HR-området. Du har erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp och att leda genom andra chefer. Det är också viktigt att du har god kunskap och förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar. Personliga egenskaper Vi söker dig som är utvecklingsorienterad och med stark vilja att bidra till att utveckla verksamhetsområdet och kommunen utifrån politiska visioner och mål. Du har goda ledaregenskaper för att sätta upp, samt leda och entusiasmera medarbetarna mot uppsatta mål. Du arbetar långsiktigt och strategiskt med hela kommunkoncernens utveckling för ögonen. Du har god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla komplexa frågor. För att lyckas i uppdraget krävs initiativförmåga och handlingskraft och ett starkt intresse av att utveckla verksamheten med stöd av ny teknik.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

För mer information är du välkommen att kontakta Per Synnes, chefsrekryterare. Det går bra att ringa även utanför ordinarie kontorstid. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-03-21

Referensnummer: A1009635


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1


Upplysningar

Per Synnes, HR-strateg chefsförsörjning och rekrytering

Telefon: 070-299 15 30


Fackliga kontaktpersoner

Ann Brorsson Tel: 0701-54 33 54


Anne Sjölund Tel: 010-442 95 84


Suzanne Persson Tel: 070-2697182


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter