varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Förvaltningschef - kultur och fritid


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Kultur- och fritidsförvaltningens huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott. En annan viktig uppgift är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer angående frågor inom området. Förvaltningen medverkar också i kommunal planering och samverkar med andra myndigheter och organisationer. Kultur- och fritidsförvaltningen har två avdelningar kultur och bibliotek samt fritid. Totalt på förvaltningen arbetar ca 150 personer och förvaltningschefen leder verksamheten genom två avdelningschefer samt stabsmedarbetare. Ett antal värderingar ska genomsyra all verksamhet inom kultur- och fritidsområdet och de är; jämlikhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet. Barn, unga vuxna och seniorer är prioriterade målgrupper. Som förvaltningschef är du ytterst ansvarig gentemot nämnden. Du ingår i kommunens ledningsgrupper för förvaltningschefer samt koncernledning och där förväntas du delta aktivt i den övergripande strategiska utvecklingen av kommunens samlade verksamhet. Du är anställd av kommunstyrelsen och underställd kommundirektören.


Arbetsuppgifter

Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att utveckla förvaltningens verksamheter. Du har många externa kontakter och möten med föreningar, näringsliv, kommuninvånare med flera. Du arbetar aktivt i och utvecklar lokala, regionala och riksnätverk och har löpande presentationer inför olika intressenter och i politiska forum. En annan viktig uppgift är att bygga samarbeten över förvaltnings- och verksamhetsområden till gagn för hela kommunkoncernen. Du leder och utvecklar förvaltningens medarbetare och säkerställer att verksamheten bidrar till kommunens vision och mål. Varbergs höga tillväxttakt ger goda förutsättningar så att du och dina medarbetare kan arbeta proaktivt med omvärldsbevakning och verksamhetsplanering och på så sätt skapa ett attraktivt kultur- och fritidsutbud i kommunen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning och flerårig chefserfarenhet från likvärdig verksamhet. Du har tidigare god erfarenhet av ledarskap och förmåga att engagera och inspirera medarbetarna. Då vi har gott om spetskompetens i gruppen inom de olika verksamhetsområdena behöver vi dig som kan överblicka helheten och utveckla förvaltningen mot de gemensamma målen. Du är van att företräda en verksamhet och skapa goda och långsiktigt hållbara samarbeten internt och externt. Du är kommunikativ och pedagogisk och arbetar utvecklings- och lösningsinriktat. Du har helhetssyn och omvärldsorientering och kan se din egen del i ett större sammanhang. Ett intresse av att utveckla verksamheten med stöd av ny teknik är nödvändigt. Ditt arbete underlättas om du har erfarenhet av och insikt om politiskt styrda organisationers sätt att arbeta. VÅRT ERBJUDANDE Vi erbjuder ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt och möjligheten att verka i en tvåfaldig superkommun med god ekonomi. Ditt och dina medarbetares arbete blir viktigt för kommunens fortsatta tillväxt och samhällsutveckling.


Erfarenhetskrav

Erfarenhet krävs

Övrigt

För mer information är du välkommen att kontakta Per Synnes, chefsrekryterare Varbergs kommun, det går bra att ringa även utanför ordinarie arbetstid. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2021-03-21

Referensnummer: A1010891


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1


Upplysningar

Per Synnes, HR-strateg chefsförsörjning och rekrytering

Telefon: 070-299 15 30


Fackliga kontaktpersoner

Suzanne Persson Tel: 070-2697182


Christina Lindeberg Tel: 070-830 83 46


Viktoria Jonsson Tel: 070-518 02 77


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter