Sök

Ansök, byt eller säg upp plats

För att få en plats i förskola eller pedagogisk omsorg måste du som vårdnadshavare ansöka om plats för ditt barn.

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg kan göras sex månader innan plats önskas. Ansökan kan göras när som helst under året, nya barn placeras året om, men det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti. Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter att ansökan inkommit om inte ett senare datum önskas. Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg gör du via självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byte av plats

Om du önskar byta förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg gör du via självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säg upp plats 

När du inte längre önskar att ditt barn ska gå i förskola eller pedagogisk omsorg ska du säga upp platsen.

Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska sägas upp minst två månader innan det datum då barnet ska sluta. Som uppsägningsdatum räknas den dag då uppsägningen inkommit. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller ej. Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg gör du via blankett.PDF (pdf, 446.6 kB) Blanketten skickas till Varberg direkt.

Ny placering kan ges tidigast tre månader efter det datum då uppsägningstiden gått ut.

För barn som har kommunal förskola och som till hösten ska börja förskoleklass avslutas förskoleplatsen automatiskt och överflyttning till fritidshemsplats sker. Det innebär att om barnet inte ska ha fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp. Uppsägning av platsen gör du via blankett.PDF (pdf, 446.6 kB) Blanketten skickas till Varberg direkt.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg skickas hem till dig som vårdnadshavare, via den e-postadress som du uppgett vid ansökan. För att du ska kunna tacka ja till erbjuden plats via vår självservice behöver du ha e-legitimation. I samband med att du tackar ja till erbjuden plats via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så kan du även fylla i inkomstuppgift och planerad närvarotid. 

Har du inte e-legitimation så kontaktar du Varberg direkt.

Information om E-legitimation

E-legitimationen bekräftar att du är rätt person när vi hanterar dina ärenden, och den innebär att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. En e-legitimation får du gratis genom din bank eller Telia. Här hittar du information om hur du skaffar en e-legitimation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du har  e-legitimation har du möjlighet att använda vår självservice för att:

  • svara på platserbjudande.
  • lämna schema i samband med plats.
  • lämna eller ändra din inkomst, (ny inkomsuppgift ska lämnas in varje år).
  • ändra kontaktuppgifter, (glöm inte att uppdatera e-postadressen när förändring sker).

Inloggning till vår självservice

Så här gör du när du loggar in i vår självservice.PDF (pdf, 262.7 kB)

Svara på platserbjudande

Så här gör du för att svara på platserbjudande i vår självservice.PDF (pdf, 253.8 kB)

Registrera schema i samband med platserbjudande

Så här gör du för att fylla i planerad närvarotid inför placeringen.PDF (pdf, 253.7 kB) Barnets dagliga närvaroschema läggs in i Tempus. Varberg.se/tempusöppnas i nytt fönster

Ändra inkomst

Så här gör du för att ändra inkomst i vår självservice.PDF (pdf, 155.7 kB)

Ansök, byt och säg upp plats i fristående förskola

De fristående förskolorna har egna köer och köregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

ikon

Självservice & blanketter