Sök

Tilläggsbelopp

Förskolechef för fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje för tilläggsbelopp.PDF (pdf, 567.9 kB)

Du ansöker om tilläggsbelopp via blankettWord (word, 75.7 kB). Det finns också en instruktion med mer information om hur du fyller i blankettenPDF (pdf, 232.9 kB).

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter