varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Lovskola sommaren 2020

Varbergs kommun erbjuder sommaren 2020 lovskola för elever som går i årskurs 9 och som riskerar att inte bli behöriga till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskola erbjuds de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
Lovskolan är frivillig men om vårdnadshavare tackar ja till erbjudandet om lovskola gäller närvaroplikt för eleven.

Centralt erbjuds lovskola i följande ämnen:
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Matematik
• Engelska

Lovskolan bedrivs på Hagaskolan och innebär 50 timmar extra undervisning av behörig lärare.
Ansökan till lovskola görs genom elevens rektor som också beslutar om deltagande.

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter