Sök

Elevdokumentation i Unikum på grundskolan

Från och med januari 2019 använder Varbergs kommunala grundskolor Unikum som stöd för dokumentation och bedömning samt kommunikation mellan elev, vårdnadshavare och skola.

Varför Unikum?

Skolan ska regelbundet och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje elevs utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

Vanliga frågor och svar

Samtycke från användare av Unikum

Skolan har rätt att använda IT- och webbverktyg med personuppgifter om elever och deras vårdnadshavare för att utföra sitt arbete. första gången du loggar in i Unikum måste du godkänna Unikums användaravtal.

Vem ser informationen om mitt barn och mig?

Detaljerad information om ett barns utveckling och lärande, den dokumentation som finns lagrad i Unikum, kan endast ses av skolans personal, du som är vårdnadshavare och av barnet själv. Andra barn eller föräldrar kan inte se detta. Som förälder kan du se vilka andra barn som går i ditt barns grupp, och vilka som är vårdnadshavare till ditt barns kamrater. I Unikum finns en kontaktlista för varje grupp med de uppgifter som ligger inlagda och som valts att visa. Du bestämmer själv hur mycket information om dig själv som du vill skall finnas i Unikum.

Den dokumentation som finns i Unikum är endast avsedd för behöriga personer och får således inte kopieras eller delas till andra sociala medier som ex. Facebook

Är informationen i Unikum säkert lagrad?

Informationen skickas krypterad över internet, precis som för internetbanker. Datorerna som informationen lagras i står i väl bevakade och skyddade driftcentraler. Systemen övervakas dygnet runt av professionell driftspersonal och säkerhetslagring av informationen sker löpande.
Med jämna mellanrum flyttas extra säkerhetskopior av bevakningsföretag till annan ort än driftscentralen. Systemen är skyddade av brandväggar.Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.

Hur länge lagras pedagogisk dokumentation?

Dokumentationen om ditt barn finns kvar under barnets tid i skolan. Vid byte av skola inom kommunen följer barnets dokumentation med.

Varför används personnummer?

Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller t.ex. i bankers eller försäkringskassans internettjänster. Personnummer används idag i alla förskolor och skolor i landet för att identifiera de elever som går i förskolan och i skolan, och för att även identifiera vårdnadshavare korrekt.

Hantering av personuppgifter

Pedagogisk dokumentation innehåller personuppgifter. Dessa hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få ut den dokumentation som finns om ditt barn. Du har även möjlighet att begära rättelse om något inte stämmer. Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden i Varbergs kommun. Läs mer om hantering av personuppgifter inom skola och barnomsorg.öppnas i nytt fönster

Allmän handling

En dokumentation som skapas i en kommunal verksamhet är en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen är det möjligt att begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun. Om någon begär ut dokumentation görs en sekretessprövning innan den eventuellt kan lämnas ut.

Känsliga uppgifter

Pedagogisk dokumentation skrivs av personal på skolan. Det som skrivs i dokumentationen får inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.
Information som skrivs under Särskilt stöd och Åtgärdsprogram kan innehålla känsliga personuppgifter, det vill säga information om hälsa. För åtkomst till dessa delar av Unikum gäller en högre behörighetsnivå.

Fritextfält

Dokumentationen kan innehålla fritextfält. I fritextfälten får det inte förekomma beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Betyg skall heller inte framgå av fritextfält. Det är inte tillåtet att göra kränkande uttalanden. Detta gäller alla användare.

Frågor

Har du ytterligare frågor kring pedagogisk dokumentation kan du vända dig till personalen eller rektor vid ditt barns skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter