Sök

Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisningen är frivillig.

För att få modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan måste en elev uppfylla vissa kriterier:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. 
  • Eleven önskar få modersmålsundervisning.

Adoptivbarn

Om en elev är adopterad är eleven undantaget kriteriet om att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Minoritetsspråk

Har en elev något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch som modersmål har eleven utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Eleven är då undantagna kriteriet modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Förutsättning för undervisning i modersmål

För att undervisning i ett modersmål ska anordnas gäller följande förutsättningar:

  • Minst fem elever ska önska undervisning i samma språk för att undervisning ska organiseras (gäller inte minoritetsspråk och elever som är adopterade).
  • För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor och olika åldrar. Undervisningen sker på en skola där gruppen samlas. Detta kan innebära att eleven får transportera sig till annan skola där modersmålsundervisningen sker.
  • I vissa grupper anordnas modersmålsundervisning som fjärrundervisning.
  • Lämplig lärare kan anställas
  • Undervisningen sker på icke timplanbunden tid (utanför elevens vanliga schema).

Ansökan modersmålsundervisning i grundskolan

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning måste du som vårdnadshavare göra en ansökan via självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansöka ska vara inlämnad senast den 1 mars. Efter sista ansökningsdagen kan eleven få modersmålsundervisning endast om plats finns i befintlig undervisningsgrupp.

I information om undervisning i modersmål i grundskolanPDF (pdf, 35.2 kB) kan du läsa mer om modersmålsundervisning och hur den fungerar.

Ansökan modersmålsundervisning i fristående grundskola

Ansökan om modersmålsundervisning för elever i fristående grundskola görs via respektive skola.

Ansökan modersmålsundervisning i gymnasieskolan

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning måste du som vårdnadshavare göra en ansökan. I gymnasieskolan görs anmälan i samband med val av gymnasieskola.

Om eleven slutar

Om en elev vill avsluta sin modersmålsundervisning ska plats sägas upp av vårdnadshavare via självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt