varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Lärvux, särskild utbildning för vuxna

Lärvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du är välkommen att studera på Lärvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Lärvux erbjuder utbildningar på grundläggande nivå samt gymnasial nivå.
Med start höstterminen 2019 kommer Lärvux också erbjuda lärlingsutbildning.

Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. För att få studera på Lärvux så ska du göra en ansökan. Denna ansökan gör du tillsammans med Studie- och yrkesvägledare genom att ni träffas i ett personligt möte.

Vid frågor som rör Lärvux, särskild utbildning för vuxna, är ni välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor.

Med start HT-19 kommer Lärvux också att erbjuda lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen är en grundläggande yrkesutbildning som ger deltagarna möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som de lär sig mer om ett yrke av en kunnig handledare. Här kan du söka till lärlingsutbildningen. Sök till lärlingsutbildningen här.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter