Sök

Fastigheter till salu

Följande fastigheter är till salu

Skedskamma

Skedeskamma 1:11, Karl Gustav

Varbergs kommun avser att avyttra Karl Gustav f.d. skola, del av fastigheten Skedeskamma 1:11, Storegårdsvägen 5, Karl Gustav. Varbergs kommun ser gärna att ändamålet för nyttjande av fastigheten kommer att komma bygden till gagn. Objektsbeskrivning för fastigheten hittar du härPDF (pdf, 580.3 kB).

Visning av fastigheten är den 11 april 2019, mellan kl.16.00 – 18.00.
Frågor besvaras av Taulanta Tulla, 0729-73 08 96 eller Amanda Svensson 0721 – 51 61 26.

Anbud

Anbud inlämnas till Samhällsutvecklingskontoret, 432 80 Varberg. Märk kuvertet med ”Skedeskamma 1:11”. Anbudet ska anges i hela kronor. Det ska i anbudet framgå till vilket ändamål man tänkt nyttja fastigheten. Varbergs kommun ser gärna att ändamålet för nyttjande av fastigheten kommer att komma bygden till gagn.

Sista dag för anbud är 30 april 2019.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och har inget åtagande att acceptera ett erbjudande oavsett om det skulle motsvara det högsta priset som erbjuds. Avstyckning av fastigheten kommer att ske under försäljningsprocessen, kommunen åtar sig avstyckningskostnaden.

Tillträdesdag fastställs slutligt under försäljningsprocessen. Säljaren har rätt att återkalla försäljningen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter