varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Djur

Djur kan både vara till stor glädje för oss människor och orsaka problem.

Att äga djur innebär alltid ett ansvar. Förutom att du är ansvarig för djurets välbefinnanden ska alla djur som är i människors vård förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Djur inom detaljplanelagt område

Om du bor inom detaljplanelagt (tättbebyggt) område behöver du tillstånd för att ha vissa slags djur. Detta gäller

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Girftorm

Ansökan gör på blanketten Ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan.PDF (pdf, 197.8 kB)

Djur i lantbruk

Om du har lantbruksverksamhet hittar du mer information på sidan Djurhållning och lantbruk.

Djur som far illa​

Det är Länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddstillsynen. Det innebär att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur som stör

Ibland kan djur utgöra störningar och olägenhet för människors hälsa. Läs mer under:

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter