varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Varberg har låg miljöpåverkan då en stor del av värmen är restvärme från Södra Cell Värö. Fjärrvärme finns tillgängligt i Varbergs tätort, medan det finns närvärme i orter utanför Varberg.

Varifrån kommer fjärrvärmen?

Fjärrvärmen produceras och distribueras av det kommunägda bolaget Varberg Energi. Fjärrvärmen kommer till stor del från Södra Cell Värö, i form av restvärme. Utöver restvärme används även biobränsle och biogas.

En ny biobränsleanläggning färdigställdes under 2013. Värmeverket kommer dels att fungera som komplement till restvärmen från Södra Cell  Värö under vinterhalvåret, och dels vara en reservanläggning då Södra Cell Värö har driftstopp. 

Fjärrvärmemixen varierar från år till år, men den fossila inblandningen minskar. Under 2017 var bränslemixen 99 % förnybar energi.

Totalt bidrog Varberg Energi – med alla sina verksamheter - till att minska utsläppen med 131 567 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2017. Varberg Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2017 motsvarar utsläppen från drygt 17 000 varv runt jorden med bil.

Här finns det fjärrvärme

Kontakta Varberg Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få information om kommande utbyggnadsplaner för fjärrvärmenätet.

ikon

Kontakta oss

Varberg Energi

Ulrika Bjurklint

0340-58 21 27 ulrika.bjurklint@varbergenergi.se

Energi- och klimatrådgivare

Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl. 12:00 - 13:00

 

Besök

Endast bokade besök

 

Självservice & blanketter