varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Fastigheter, lantmäteri och kartor

På denna och följande sidor kan du läsa om vilka uppdrag och tjänster Varbergs kommun utför inom lantmäteri och geografisk information.

Lantmäterimyndigheten

En fastighet är ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan det höra skog, byggnader, vatten med mera. Genom en lantmäteriförrättning kan befintliga fastighetsgränser ändras.

Varberg är en av 39 kommuner i landet som har en egen, kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäterimyndigheten i Varberg utför alla typer av lantmäteriförrättningar inom kommunen. Exempel på två vanliga förrättningar är avstyckning och fastighetsreglering. Avtal för servitut och andra rättigheter upprättas oftast också i lantmäteriförrättningar. 

Visste du att

Lantmäteriets e-tjänst Min fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger dig som privatperson kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina egna fastigheter och tomträtter. Du behöver e-legitimation eller mobilt bank-id för att kunna logga in i tjänsten.

Facktermer som är bra att känna till

Vad är en sakägare? När behövs ett enkelt värdebevis?
Vad betyder nyttjanderätt?
Titta gärna i vår ordlista.

Avdelningen geografisk information

Behovet av att snabbt och enkelt få en överblick över verkligheten direkt via en digital karta, oavsett om du är privat eller på jobbet ökar. I dagens uppkopplade samhälle är den digitala kartan aldrig mer än en armlängd bort.

I Varberg ansvarar stadsbyggnadskontorets avdelning Geografisk information för mätning, kartproduktion och utveckling av digitala kartor och webbtjänster. Vi utför olika mätuppdrag, till exempel utstakning av nybyggnad. Vi bygger upp och underhåller Baskartan som är källan till produkterna grundkarta, nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Vi förmedlar kommunens samhällsinformation från alla förvaltningar via webbtjänsten Varbergskartan. Vi ansvarar för kommunens strategi för geografisk information med syfte att göra informationen tillgänglig, användbar och pålitlig. Vi förser kommunen med internt GIS-stöd och utvecklar tjänster efter behov. Vi bidrar till att ge bra service vad gäller geografisk information till medborgare och näringsliv.

Med kartan som gemensam plattform blir det lättare att kommunicera och samarbeta. Fördelen är att alla har en gemensam uppdaterad lägesbild, oavsett var man befinner sig eller vilken dator eller mobil enhet man använder. Samarbete via kartan möjliggör ett effektivt arbetssätt och större delaktighet från andra intressenter vars åsikter annars inte skulle fångas upp.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se

Självservice & blanketter