varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hållbar utveckling

Här kan du läsa mer om Varbergs kommuns arbete för en förbättrad miljö och hållbar samhällsutveckling.

Varbergs kommun deklarerade sig som ekokommun redan 1993 och har sedan mitten av 1990-talet haft ett aktivt Agenda 21-arbete. I över 20 år har vi delat ut ett kommunalt miljöpris i syfte att lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling.

Alla kommunala verksamheter är delaktiga i kommunens hållbarhetsarbete. Vår gemensamma vision för 2025 om att Varberg ska vara Västkustens kreativa mittpunkt anger att hållbarhet och delaktighet ska genomsyra all verksamhet.

Vi har en rad styrande dokument som vägleder oss mot hållbar utveckling. Ett av de viktigaste är Varbergs hållbarhetsmål, som gäller för perioden 2017-2025. Hållbarhetsmålen ersätter de tidigare lokala miljömålen för perioden 2008-2015.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter