Sök

Varberg i omvärlden – kreativa samtal om hållbar utveckling av Varberg

I projektet Varberg i omvärlden bjöd Varbergs kommun under hösten 2018 in invånare och näringsliv till en serie kostnadsfria inspirationsföreläsningar med omvärldsspaning och kreativa samtal om hållbar utveckling av Varbergs stad och landsbygd.

Varbergs vision är att bli Västkustens kreativa mittpunkt. För att nå dit är kunskap om vår omvärld och hur den förväntas att påverka oss betydelsefull. Vad innebär trender i samhället för oss lokalt – och vad betyder visionens ledord nytänkande, kunskap, framåtanda och mod i sammanhanget?

Tre teman i fokus

Projektet byggde på tre tematräffar, där varje tillfälle började med en gemensam omvärldsspaning i form av inspirationsföreläsningar. Detta låg sedan till grund till kreativa samtal om hur vi tillsammans kan hantera framtida utmaningar och dra nytta av de möjligheter som utvecklingen erbjuder. Programmen med inspirationsföreläsarna presenteras nedan.

Tema för träffarna var:

Idébank för framtiden

Förslag och idéer som framkom under de kreativa samtalen fångades upp och sammanställs nu till ett gemensamt inspirationsmaterial och en idébank som kan användas av såväl kommunen som av näringslivet och andra aktörer. Idébanken presenteras tidig vår 2019.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

ikon

Självservice & blanketter