varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Träff 1: Mobilitet för människor och gods

Temat för Varberg i omvärldens första träff, 17 september 2018, handlade om mobilitet för människor och gods. Kvällen bjöd på intressanta föreläsningar och givande samtal. Här nedan kan du ta del av föreläsningarna från den första träffen.

Inspirationsföreläsare:

Michael Johansson, Tekn. Dr och Forskare i Miljöstrategi, Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Michael talade om hållbar mobilitet och dess möjligheter samt effekter på samhällsplaneringen. Vad händer om vi ändrar synsätt på bilen från produkt till tjänst? Genom att flera personer kan dela på en vara möjliggörs en smartare användning av våra gemensamma resurser. I framtidens stad är tillgång till kollektivtrafik och hållbar mobilitet viktigt. Vad finns det för fördelar med bil- och cykeldelningssystem i kombination med kollektivtrafik? Michael berättade om spännande affärsmodeller och dess effekter kopplade till bildelningssystem ur ett europeiskt perspektiv. Michael belyste även hur överflyttning av resor, samhällsplanering och förnyelsebara drivmedel hänger ihop.

 

Birger Löfgren, Research Manager Sustainable Transports, RISE Research Institutes of Sweden

Birger berättade mer om olika teknikdrivna mobilitetslösningar – både sådana som finns idag och de som väntar runt hörnet. Vilka transportbehov kan autonoma elbussar lösa i stad och landsbygd? Är det möjligt att börja resa på vattnet i städerna igen? Eller varför inte i luften? Han berättade också mer om tekniklösningar för att möjliggöra ökad samåkning på landsbygden och fler resfria möten.

 

Staffan Sandberg, strategisk trafik- och samhällsplanerare, Göteborgs stad

Staffan talade om hur samlastning och småskalig distribution kan fungera i den täta staden. Vi fick även veta mer om projekten Stadsleveransen och Lindholmsleveransen – som bygger på samlastning och distribution med mindre eldrivna fordon. Avslutningsvis gjordes en reflektion över trender i internationella flöden och dess spridning och hantering i Göteborg och vidare i Sverige.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter