varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kemikalier

I dag används ett stort antal kemiska produkter i Sverige. För att nå en god kemikaliesäkerhet måste alla berörda skaffa sig kunskap, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt.

Tänk på​

Både som företagare och privatperson kan du göra aktiva val och försöka välja miljövänliga alternativ.

Det är viktigt att förbrukade kemikalier sorteras rätt, och att farligt avfall lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

Kemikalieinspektionen​

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På deras webbplats hittar du mycket information om kemiska produkter och ämnen, samt vilka regler som gäller.

Företagare​

Särskilda bestämmelser gäller för verksamhetsutövare vid bland annat förvaring och hantering av kemikalier.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter