varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Miljöpris

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Sedan 1992 har Varbergs kommuns delat ut ett miljöpris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Miljöpris 2018

Vem/vilka blir nästa miljöpristagare?

Nominera dig själv eller någon annan till Varbergs kommuns miljöpris. Nomineringen, tillsammans med en motivering och kontaktuppgifter, skall ha inkommit skriftligen till kommunstyrelsens förvaltning senast den 31 mars 2018.

Skicka din nominering till ks@varberg.se eller Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk ärendet/kuvertet ”Miljöpris”.

Miljöprisets kriterier (antagna kf 2005)

Varbergs kommuns miljöpris utdelas för insats som är ett steg på vägen mot hållbar utveckling ur ekonomisk, social och/eller miljömässig synpunkt. Juryn skall premiera insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av originalitet och nytänkande
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Miljöprisjury

Årets jury består av Martin Bagge (miljö- och hälsoskyddsnämnden), Jonas Noréus (FN-föreningen), Joakim Nilsson (Näringslivs- och destinationskontoret), Roger Kardemark (barn- och utbildningsnämnden) och Ewa Lindkvist Klang (kommunstyrelsen).

Tidigare miljöpris

Miljöpris 2017

Priset tilldelas Second Chance med motiveringen:

Second Chance verksamhet bidrar till hållbar utveckling på trefalt vis: Jordens resurser förvaltas väl, människor får en ny chans, och projekt som räddar människor och miljö i jordens alla hörn stöttas. Detta återbruk som aldrig avstannar, med vinst för människa, miljö och samhälle, är ett gott exempel på hållbarhetsarbete med brett perspektiv.

Nyfiken på fler Miljöpristagare?

Här kan du se samtliga Miljöpristagare, 1992–2017PDF (pdf, 141.6 kB).

ikon

Kontakta oss

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

sofie.nilsson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter