Sök

Aktuella program och detaljplaner

Närbild på händer och en kartbild

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete.

Här kan du läsa med om planprocessen.

Detaljplaner i samrådsskedet                                    tom datum

Västerport, etapp 1

den 26 maj 2019


Detaljplaner i granskningsskedet                              tom datum
Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Torpa-Kärra 15:9

den 15 mars 2018

Kvarnliden 9 m.fl.

den 7 juni 2018

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg

den 7 mars 2019

Bua 10:157 (förskola)

den 11 april 2019


ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

  

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter