varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Lagakraftvunna detaljplaner


2020

Detaljplaner


Laga kraft datum

Kvarnliden 9 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 5.1 MB)

2020-03-20

Del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg

DetaljplanPDF (pdf, 9 MB)

2020-03-11

Utökning av Derome industriområde, del av Bossgård 2:8 och 2:20 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 4.8 MB)

2020-02-27

Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 24.1 MB)

2020-01-09
2019‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Fläkten 7

DetaljplanPDF (pdf, 7.5 MB)

2019-12-20

Bua 10:157

DetaljplanPDF (pdf, 17.4 MB)

2019-10-30

Almeberg 15

DetaljplanPDF (pdf, 6 MB)

2019-10-22

Hägern 4, 6 och 8

DetaljplanPDF (pdf, 6.2 MB)

2019-10-01

kv Malmen och Charleshill

DetaljplanPDF (pdf, 11 MB)

2019-05-22

Del av Lindhov 1:22, C1
etapp 2

DetaljplanPDF (pdf, 9.8 MB)

2019-05-17

Ändring av 1936-års Stadsplan för Varberg

DetaljplanPDF (pdf, 37.8 MB)

2019-03-05

Ändring av detaljplan för Nygård 1:251

DetaljplanPDF (pdf, 7.8 MB)

2019-01-30

Del av Träslöv s:9 och Getakärr s:21, s:24, s:25, 5:32, 5:129, 6:44, Apelvikens strand

DetaljplanPDF (pdf, 11 MB)

2019-01-23

Adjunkten 6 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 16.2 MB)

2019-01-11

Träslöv 30:1 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 11.5 MB)

2019-01-11
2018‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B

DetaljplanPDF (pdf, 8.8 MB)

2018-12-28

Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35

DetaljplanPDF (pdf, 24.5 MB)

2018-11-28

Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde

DetaljplanPDF (pdf, 22.7 MB)

2018-10-19

Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4

DetaljplanPDF (pdf, 4.3 MB)

2018-06-25

Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2018-05-07

Bua 1:13

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB)

2018-04-30

Kaninen 1

DetaljplanPDF (pdf, 12.6 MB)

2018-04-03

Ändring av detaljplaner för

Västkustbanan genom Varberg

Bergtunneldelen

Detaljplan del 1, plankarta 1-6, kungörelse, planbeskrivningPDF (pdf, 17 MB)
Detaljplan del 2, behovsbedömning, MKB kompletteringPDF (pdf, 1.1 MB)
MKB för järnvägsplanen PDF (pdf, 17 MB)
MKB för järnvägsplanen - bilagorPDF (pdf, 20.1 MB)

2018-01-17

Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44

DetaljplanPDF (pdf, 10.2 MB)

2018-02-02

Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 5.2 MB)

2018-03-07

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen

Detaljplan del 1, kungörelse, planbeskrivningPDF (pdf, 10 MB)

Detaljplan del 2, plankarta 1-11PDF (pdf, 15.5 MB)

Detaljplan del 3, illustrationskarta 1-11PDF (pdf, 11.8 MB)

Detaljplan del 4, behovsbedömning, MKB kompletteringPDF (pdf, 1.1 MB)

MKB för järnvägsplanenPDF (pdf, 17 MB)

MKB för järnvägsplanen - bilagorPDF (pdf, 20.1 MB)

KvalitetsprogramPDF (pdf, 9 MB)


2018-01-11
2017‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Rockan 3

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2017-01-11

Träslövsläge 9:1

DetaljplanPDF (pdf, 3.9 MB)

2017-02-10

Mästaren 10

DetaljplanPDF (pdf, 30.4 MB)

2017-04-18

Hansegård och Gröningagården, Trönninge 32:7 samt del av 32:1 och 10:6 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 100 MB)

2017-05-01

Krukmakaren 13

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2017-05-18

Sunnvära 8:3 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2017-05-19

Söderport 6

DetaljplanPDF (pdf, 13.8 MB)

2017-08-29

Del av Göingegården 1:13 m.fl

Detaljplan del 1, illustrationskartaPDF (pdf, 2.7 MB)

Detaljplan del 2, plankartaPDF (pdf, 3.2 MB)

Detaljplan del 3, planbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)

2017-08-31

Träslöv 8:139

DetaljplanPDF (pdf, 3.6 MB)

2017-09-05

Falkenbäck 25

DetaljplanPDF (pdf, 12.1 MB)

2017-12-08


 

2016‌

Detaljplaner


Laga kraft datum

Tändstiftet

DetaljplanPDF (pdf, 4.4 MB)

2016-01-14

Berget 7

DetaljplanPDF (pdf, 4.4 MB)

2016-04-23

Smeakalles äng, etapp II

DetaljplanPDF (pdf, 17.6 MB)

2016-05-10

Marmorlyckan

DetaljplanPDF (pdf, 11.7 MB)

2016-06-13

Fläkten 6 och 7

DetaljplanPDF (pdf, 5.2 MB)

2016-07-26

Brandstation Tvååker 12:66 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 8.6 MB)

2016-07-26

Brunnsberg, del av getakärr 2:21 och 2:57, del av Sadeln 2 och Bumerangen 1

DetaljplanPDF (pdf, 21.2 MB)

2016-10-28

Medborgarhuset del av Fastarp 3:126

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB)

2016-11-29

 


2015                                      

Detaljplaner


Laga kraft datum

Björnen 7

DetaljplanPDF (pdf, 3.5 MB) 

2015-09-14

Trönningenäs inre

C1 och CA,

Lindhov 1:22

DetaljplanPDF (pdf, 963 kB)

2015-07-29

Svärdfisken 29 m.fl.

DetaljplanPDF (pdf, 17.9 MB)

2015-07-21

Torpa-Kärra 9:1

DetaljplanPDF (pdf, 4.2 MB)

2015-07-06

Nålmakaren 10

DetaljplanPDF (pdf, 2.6 MB)

2015-06-15

Vindragaren 5 och 22

DetaljplanPDF (pdf, 5.7 MB)

2015-05-26

Lektorn 8

DetaljplanPDF (pdf, 4.9 MB)

2015-05-18

Cafévägen

Torpa Kärra 6:143 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 1.9 MB)

2015-05-07

Göingegården 1:13 -

Skola och idrottshall

DetaljplanPDF (pdf, 10.2 MB)

2015-05-06

Breared 2

DetaljplanPDF (pdf, 3.8 MB)

2015-04-29

Ratten 4

DetaljplanPDF (pdf, 2.4 MB)

2015-04-07

Hjulet 1

DetaljplanPDF (pdf, 2.5 MB)

2015-04-07

Katten 4

DetaljplanPDF (pdf, 4.2 MB)

2015-03-18

Söderport 6

Kontakta SBK för information


Rådhuset 20

Detaljplan PDF (pdf, 4.4 MB)

2015-01-13

Munkagård 1:57

DetaljplanPDF (pdf, 6.3 MB)

2015-01-13

 


2014

Detaljplaner


Laga kraft datum

Väröbacka 8:2 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 2.5 MB) 

2014-11-18

Lagmannen 18

DetaljplanPDF (pdf, 3.4 MB)

2014-11-14

Ryttaren 16

DetaljplanPDF (pdf, 3.8 MB)

2014-10-16

Träslöv 30:1 och

Getakärr 6:18 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 15.6 MB)

2014-10-09

Träslövsläge 11:5

DetaljplanPDF (pdf, 1015.7 kB)

2014-10-07

Bålverket 6

DetaljplanPDF (pdf, 5.5 MB)

2014-09-24

Tvååkers-Ås 4:29 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 1.9 MB)

2014-07-23

Tvååkers stationssamhälle

DetaljplanPDF (pdf, 805.9 kB)

2014-06-17

Rolfstorp 20:41

DetaljplanPDF (pdf, 3.4 MB)

2014-05-20

Munkagård 1:201

DetaljplanPDF (pdf, 657.9 kB)

2014-04-23

Fläkten 6 m.fl

DetaljplanPDF (pdf, 2.2 MB)

2014-02-25

Fästningsterrassen

DetaljplanPDF (pdf, 5.3 MB)

2014-02-25

Galten 6

DetaljplanPDF (pdf, 4.9 MB)

2014-02-20

Sörsedammen

DetaljplanPDF (pdf, 961.2 kB)

2014-01-30


2013

Detaljplaner


Laga kraft datum

Bua 10:90 m fl

DetaljplanPDF (pdf, 3.5 MB)

2013-12-07

Renen 4

DetaljplanPDF (pdf, 256.6 kB) 

2013-12-07

Atle 1 mfl

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB) 

2013-12-07

Kasematten

DetaljplanPDF (pdf, 6.3 MB) 

2013-12-03

Ryttaren 17 och 18

DetaljplanPDF (pdf, 2.9 MB) 

2013-11-26

Mössviksvägen

DetaljplanPDF (pdf, 2.1 MB)

2013-11-06

Åsby 7:4 m fl

DetaljplanPDF (pdf, 646.3 kB) 

2013-11-05

Drönaren

DetaljplanPDF (pdf, 3.1 MB) 

2013-11-05

Sönnermarksvägen

DetaljplanPDF (pdf, 4 MB)

2013-10-29

Grytåsvägen

DetaljplanPDF (pdf, 3.2 MB) 

2013-10-14

Äppelträdet

DetaljplanPDF (pdf, 2.3 MB) 

2013-10-03

Kv Trädgården

DetaljplanPDF (pdf, 3.4 MB) 

2013-09-05

Kv Mandeln

Detaljplan PDF (pdf, 1.6 MB)

2013-07-23

Torpa-Kärra 7:28

DetaljplanPDF (pdf, 1.6 MB)

2013-07-08

Kärradals camping

DetaljplanPDF (pdf, 4.7 MB) 

2013-07-08

Ankarskolan och Ankarvallen

DetaljplanPDF (pdf, 3 MB)

2013-07-01

Björkängs camping

DetaljplanPDF (pdf, 5.8 MB)

2013-06-17

Kärradal Öst

Torpa-Kärra 6:97

Detaljplan PDF (pdf, 521.9 kB)

2013-03-05

Mandarinen 1 och 2

DetaljplanPDF (pdf, 4.5 MB) 

2013-02-06

Spinnaren 5

DetaljplanPDF (pdf, 911.7 kB)

2013-01-14

Hingsten 5 och 7

DetaljplanPDF (pdf, 2.8 MB) 

2013-01-14

Norr om Pilgatan,

förskola, bostäder

DetaljplanPDF (pdf, 4.8 MB) 

2013-01-14

 

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se

Telefontider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340- 880 00

 

ikon

Självservice & blanketter