varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Nya fördjupade översiktsplaner för serviceorterna i öst

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram  fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst. Planerna innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller orternas utveckling. I planerna beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att under de närmsta två åren ta fram fyra fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Veddige, Tvååker, Rolfstorp-Skällinge samt Kungsäter. Det handlar om att se till vilka värden som finns på varje ort idag och hur dessa kan bevaras och stärkas i samklang med en möjlig tillkomst av nya bostäder och verksamheter. Arbetet görs gemensamt med övriga förvaltningar och bolag samt boende och verksamma på orterna.

För att samla in synpunkter, tankar och idéer har dialogmöten genomförts med allmänheten. Tanken var att pröva nya former för att ge fler möjlighet att vara delaktiga i och inspireras av arbetet. Dialogmötena har varit välbesökta, med sammanlagt 230 deltagare. Både barn, ungdomar och vuxna har deltagit och mötena har genomsyrats av en god stämning

Samråd om fördjupad översiktsplan

När ett planförslag är klart för respektive ort kommer det ut på samråd, vilket kommer ske under sommaren och hösten 2018. De som är intresserade har då ytterligare möjlighet att ta del av förslagen och lämna yttrande. Läs mer om samrådet för Kungsäter och Tvååker här.

Pågående fördjupade översiktsplaner

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

076-853 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708- 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter