Sök

Nya fördjupade översiktsplaner för serviceorterna i öst

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram  fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst. Planerna innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller orternas utveckling. I planerna beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att ta fram fyra fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Veddige, Tvååker, Rolfstorp-Skällinge samt Kungsäter. Det handlar om att se till vilka värden som finns på varje ort idag och hur dessa kan bevaras och stärkas i samklang med en möjlig tillkomst av nya bostäder och verksamheter. Arbetet görs gemensamt med övriga förvaltningar och bolag samt boende och verksamma på orterna.

Nya planförslag för serviceorterna i öst

Processen med att ta fram fördjupade översiktsplaner inleddes sommaren 2017. Sedan dessa har underlagsmaterial tagits fram och dialogmöten hållits med allmänheten. Därefter har planförslag utarbetats som exempelvis visar var framtida bostäder och verksamheter skulle kunna ligga. Dessa planförslag har varit ute på samråd. Då har myndigheter, kommuner, privatpersoner med flera getts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

process föp

Utställning

Nästa steg i processen är utställningsfasen. Då ges möjlighet att ta del av de reviderade planförslagen. Planerna för Kungsäter och Tvååker kommer ställas ut under sommaren 2019. Läs mer om planförslaget för Tvååker här och Kungsäter här.

Planförslaget för Veddige och Rolfstorp-Skällinge kommer ställas ut under hösten 2019.

Pågående fördjupade översiktsplaner

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

076-853 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708- 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter