Sök

Fördjupad översiktsplan Rolfstorp - Skällinge

Så fortsätter arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp - Skällinge

Den fördjupade översiktsplanen för
Rolfstorp - Skällinge har varit på utställning under perioden december 2019 - mars 2020. Under utställningstiden har möjligheter funnits att lämna synpunkter på planförslaget.

Vad händer nu?

Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande som kommer att läggas ut på kommunens hemsida hösten 2020. Där kan du ta del av vilka synpunkter som kommit in och hur kommunen bemöter dem. Ändringar kommer att göras av planförslaget utifrån de inkomna synpunkterna och därefter sker antagande.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Planarkitekt

Karl Samuelsson

0340-88 162

karl.samuelsson@varberg.se

Självservice & blanketter