Sök

Fördjupad översiktsplan för Tvååker

Så fortsätter arbetet med den fördjupade översikstplanen för Tvååker

process FÖP

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker har varit på utställning under perioden
juni-september. Under utställningstiden har möjligheter funnits att lämna synpunkter på planförslaget.

Vad händer nu?

Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande som kommer att läggas ut under senhösten/vintern. Där kan ni ta del av vilka synpunkter som kommit in och hur kommunen bemöter dem. Ändringar kommer att göras av planförslaget utifrån de inkomna synpunkterna och därefter sker antagande.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Planarkitekt

Karl Samuelsson

karl.samuelsson@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter