Sök

Fördjupad översiktsplan för Kungsäter

Så fortsätter arbetet med den fördjupade översikstplanen för Kungsäter

planprocess

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter har varit på utställning under perioden
juni-september. Under utställningstiden har möjligheter funnits att lämna synpunkter på planförslaget.

Vad händer nu?

Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande som kommer att läggas ut under senhösten/vintern. Där kan ni ta del av vilka synpunkter som kommit in och hur kommunen bemöter dem. Ändringar kommer att göras av planförslaget utifrån de inkomna synpunkterna och därefter sker antagande.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708 - 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

 

ikon

Självservice & blanketter