varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Naturvård och parker

Visste du att spännande arter som skärfläckan, havsörnen och strandpaddan också bor i Varberg? Eller att du sommartid kan besöka en kaktusplantering i centrum?

I Varbergs kommun är det nära till fin och värdefull natur som kommunen arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra. På följande sidor finns information för dig som vill läsa mer om kommunens arbete med parker och naturvård.

Vy över hav och klippor
ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter