Sök

Bostadsnära skog

Målet med kommunens tätortsnära grönytor är att skapa attraktiva utemiljöer för rekreation samt förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i kommunen. Riktlinjer för detta arbete finns i vår grönstrategiPDF (pdf, 3.9 MB)

Varbergs kommun har låtit upprätta skötselplaner för några tätortsnära områden, nämligen PåskbergetPDF (pdf, 5.5 MB) och Hästhagabergen/SubbePDF (pdf, 3.6 MB) i centralorten samt Nedregården-StorensPDF (pdf, 9 MB) öster om Håstensområdet.

Kommunens intentioner är att områdena ska bevaras som tätortsnära natur,- kultur- och friluftsområden och att skogsmiljöerna samt betes- och hagmarkerna ska bevaras och utvecklas med hjälp av skötselplanerna.

Skötselplanerna omfattar mål, föreskrifter och åtgärder och de ligger till grund för den framtida skötseln för områdena.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter