Sök

Nedtagning av träd

Kommunen får årligen in många önskemål om att ta ned träd på kommunal mark. Generellt är vi restriktiva med att fälla friska träd eftersom de är viktiga för både människor och djur.

Träd och växtlighet fungerar som gröna lungor i tätortsnära naturmark och är nästan alltid viktiga för platsens karaktär. De har ett stort värde och är mycket viktiga för djur och insekter.

För att kunna göra en korrekt bedömning över om det är aktuellt att fälla det träd du önskar behöver du skicka in en ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och granngodkännandeWord (word, 81.1 kB) via vår e-tjänst. Önskemålen prioriteras sedan i mån av budget och tid.

Att på eget initiativ ta ned träd på kommunens mark utan kommunens godkännande är inte tillåtet och klassas som egenmäktigt förfarande. 

Träd som utgör fara

I de fall där det gäller ett träd som kan utgöra fara för allmänheten, omgivande fastigheter eller vägar, var vänlig använd kommunens felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår bedömning

Varje träd bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde
  • Trädets värde för den omgivande miljön
  • Trädets kondition, ålder och storlek
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens 

Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till:

  • att trädet skuggar tomt eller uteplats
  • att trädet tappar löv, barr eller frön på din tomt
  • att trädet orsakar dålig tillväxt på din tomt
  • att trädet stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning
  • att det stör utsikten
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter