Sök

Fyrstrandsbyn

Fyrstrandsbyn ligger i Trönningenäs, cirka 4 km norr om Varberg, mitt i ett kulturlandskap med närhet till badplatser och stora naturskyddade strövområden. Det nya bostadsområdet har också förskola och skola inom cykelavstånd.

Varför bygger vi?

Fyrstrandsbyn i Trönningenäs

En ny detaljplan möjliggör byggnation av 46 villatomter och en förskola. Etikhus AB uppför villorna som utgår från ett grundkoncept som syftar till att skapa en homogen miljö. Samtidigt har enskilda ägare stor möjlighet att påverka den egna boendemiljön. Bostadsområdet förväntas vara färdigt under 2019.

Hamn- och gatuförvaltningen bygger ut gator samt vatten och avlopp till det nya området.

Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Hur kommer det att bli?

En ny lokalgata har byggts från Trönningenäsvägen norrut. Denna gata kommer att kompletteras med en separat gångväg och längs vägen planteras träd.

Gatorna inne i området kommer att vara smala med sidoremsor som inte asfalteras.

Just nu byggs en ny gång- och cykelväg längs med Trönningenäsvägen, som ska färdigställas våren 2019.

Vad händer framöver?

Under sommaren får Puritanvägen gräsarmering längs kanterna på samma sätt som det är gjort längs Ulstervägen. I höst byggs en gångväg längs Potatisvägen och planteringar ska komma på plats.

När fler hus är färdigbyggda och byggtrafiken minskat planerar vi att göra klart Minervavägen på liknande sätt som Puritanvägen och Ulstervägen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se


Etikhus, intresseanmälan för tomt

David Norrman
070-967 72 01
david@etikhus.se

ikon

Självservice & blanketter