Sök

Stenen

I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

Varför bygger vi?

Tvååker är en av Varbergs största serviceorter med cirka 3 000 invånare. Här finns idrottsföreningar, handel och service i en lugn miljö. Det nya bostadsområdet Stenen ligger i den västra delen av samhället.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en blandad bostadsbebyggelse med både villor, parhus, radhus, flerbostadshus och förskola. Etikhus AB ska uppföra 107 bostäder med olika boendeformer. Varbergs kommun kommer även att erbjuda 18 tomter till sökande i kommunens tomtkö. Tomterna kommer preliminärt att fördelas efter årsskiftet 2018/2019.

Karta över Stenen B och C

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats. Söder om Fastarpsvägen kommer Vivab att anlägga en dagvattendamm. Varbergs kommun har tagit fram en utvecklingsplan för området. Enligt den utför kommunens entreprenör skogs- och naturvårdsåtgärder, våren 2019, där har vi gallrat träd för att främja nya bestånd.

Trafikverket kommer öka trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

Aktuellt i projektet:

Under hösten byggs en tätortlekplats och två mindre kvartetslekplatser enligt kommunens lekplatsriktlinje.PDF (pdf, 10.9 MB)

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Sweco

Annika Andersson
Projektledare

070-523 54 08

a.andersson@weco.se

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

 

Markförvaltare och kontaktperson för tomtkö

Leif Andersson
Samhällsutvecklingskontoret
070-850 82 23

leif.andersson3@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter