Sök

Svärdfisken

Svärdfisken ligger i den norra delen av Varbergs stad. På gammal industrimark växer ett nytt kvarter upp med blandad bebyggelse där bostäder, kontor och verksamheter kommer att finnas sida vid sida.

 

 

svärdsfisken

Varför bygger vi?

Varbergs centrum växer och nya kvarter kommer snart att göra området strax norr om stationen och söder om Monark, mer attraktivt. Utmed Birger Svenssons väg växer nu stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse fram. Första kvarteret, där tidigare industrimark låg, har börjat byggas. När det är färdigt kommer HSB att kunna erbjuda 50 nya bostadsrätter och Ventilos kontorsfastigheter AB 3 500 kvm ny kontorsyta.

Just nu förbereds också anläggningsarbete på Svärdfiskgatan och Delfingatan. Gatuarbetet krävs för att byggnationer enligt detaljplan Svärdfisken 29 ska kunna genomföras. I gatan anlägger vi ledningar som fjärrvärme, el, fiber, dagvattenmagasin under marknivå samt vatten och avlopp.

Byggnationerna gäller HSB:s lägenheter (50 bostadsrätter) och Ventilos kontorsfastighet (3450 m² kontor). Hit flyttar bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hur kommer det att bli?

Vi anlägger alla ledningar till området och avslutar med ett lager asfalt. Ytan runt de blivande huskropparna kommer att vara grusade. Anledningen till att vi inte färdigställer gatan under 2018 är att den lätt förstörs i samband med byggarbetet. När huskropparna är klara tar vi åter vid och gör gatorna trivsamma. Detta innebär att gångbanor och planteringar kommer på plats först i den senare delen av byggnationen.

svärdsfisken

När gatan är klar, preliminärt år 2020, kommer den att ha belysning, träd, planteringar och cykelparkeringar. Runt det nya kvarteret kommer finnas gångbana och två sidor kommer att ha stensättning.

Vad händer under byggtiden?

I början av vår entreprenad kommer fjärrvärme att läggas ner i Delfingatan, vilket innebär att ledningar behöver korsa även Birger Svenssons väg. Under en kortare tid under våren 2018 kommer det vara begränsad framkomlighet på Birger Svenssons väg. Vilka veckor detta blir kommer att annonseras på denna sida och i kommunens facebookgrupp www.facebook.se/varbergskommunlänk till annan webbplats.

Den del av gatan som anläggs nu kommer att vara klar till sommaren 2018.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kristina Törnström

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52

Självservice & blanketter