varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Klapperstenens förskola

Barn som leker med robot

Stadsdelen Breared växer och hit flyttar många barnfamiljer. Nu byggs en ny förskola helt i trä i området med plats för 160 barn.

Förskolan kommer att ligga på tomten Klapperstenen i Breared och kommer att ersätta Rundgårdens förskola och ge fler förskoleplatser i området.

Förskolan, som byggs helt i trä, kommer att ha plats för 160 barn, 4 sektioner i sammanhängande lokaler. Utemiljön kommer att bestå av två gårdar för de mindre barnen och en tredje som är anpassad för äldre barn men som även kan nyttjas som en gemensam gård. 

Klapperstenens förskola beräknas stå färdig i början av juni 2021.

Följ bygget av förskolan på Varberg fastighets hemsidalänk till annan webbplats.

Se filmen till förskolebarnen från det Första spadtagetlänk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter