varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Järnvägsspåret efter tunnelbygget

Flygbild över Apelviken med Västkustbanan

Västkustbanan i Apelviken

När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med spårområdet sedan?

Redan nu startar vi arbetet med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken runt 2025. Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder.

Vi planerar för ett ännu bättre Varberg tillsammans. Vi vill få bort den barriär som finns mellan stad och hav idag och binda samman olika områden på ett positivt sätt. Så många som möjligt ska kunna nyttja området i sin vardag och på fritiden.

Olika delområden med olika möjligheter

Vi kommer att dela in arbetet i olika delområden:

  • Engelska parken och Platsarna
  • Kurtinen
  • Hästhaga
  • Apelviken
  • Jonstaka/Hamra


Varje delområde ska vara en del av en helhet. Det kan bli olika lösningar för olika delområden. Delområdena har dessutom olika möjligheter och begränsningar, till exempel finns det fornminnen och värdefulla naturmiljöer längs med spåret. Det kan också vara så att vissa områden lämpar sig för nya trafiklösningar eller nya gröna stråk i ett växande Varberg.

Karta med delområden längs järnvägsspåret. Engelska parken/Platsarna, Kurtinen, Hästhaga, Apelviken, Jonstaka/Hamra

Förslag på delområden från norr till söder.

Lång process

De närmaste åren kommer vi att utreda vilka behov och önskemål som finns och sedan tar vi fram beslutsunderlag till olika investeringar, som kan göras i delområdena när tågtrafiken flyttat ner i tunneln. När investeringarna är beslutade av kommunfullmäktige kan vi börja planera för olika insatser.

Det är först efter 2025, när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken, som vi kommer att kunna förverkliga idéer i de olika delområdena.

Var med och tyck till!

Vi vill gärna veta vad du har för önskemål på området i framtiden. Håll utkik efter våra dialogtillfällen framöver!

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Katrin Sahlqvist

Telefon: 0340-881 17

E-post: katrin.sahlqvist@varberg.se

Självservice & blanketter