Sök

Cirkulationsplats Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan

För att öka trafiksäkerheten i korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan anläggr vi en cirkulationsplats på platsen.

Varför bygger vi?

Vi vill öka trafiksäkerheten i korsningen och förenkla framkomligheten för cyklister och gående, men också för bilisterna. Korsningen med intilliggande gator och allmän plats kommer därför att göras om till en rondell. Arbetet påbörjas i månadsskiftet januari/februari 2019. 

Aktuellt i projektet

Byggarbetet, som görs av MTA, beräknas bli klart sommaren 2019. Sträckan mellan den nya rondellen och Hagarondellen (Trädlyckevägen och Magasinsgatan) kommer att vara avstängd från 24/6 – 5/7 totalt under tiden 19.00 – 06.00 på grund av asfaltering.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nils Wassén Persson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-861 92 76
nils.wassenpersson@sweco.se


ikon

Självservice & blanketter