Sök

Cirkulationsplats Strandbackavägen-Västkustvägen

Nu bygger vi om korsningen Strandbackavägen – Västkustvägen till en cirkulationsplats. Arbetet pågår fram till våren 2021.

Illustrationsbild cirkulationsplats Träslövsläge

Varför bygger vi?

Genom att anlägga en cirkulationsplats kan vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter vid platsen.

Hur kommer det att bli?

Den nya cirkulationsplatsen får tre ben och ligger något förskjuten söderut.
I mitten planteras äng för att gynna den biologiska mångfalden och bidra med grönska till platsen. Söder om rondellen byggs en ny passage med refug över Västkustvägen. Passagen över Strandbackavägen blir upphöjd med refug.

Beroende på vädret planerar vi att utföra det mesta av arbetet under hösten 2020 för att slutföras våren 2021. Vi ber om överseende med att det kan bli ökat buller och trafikstörningar under byggtiden.

Aktuellt i projektet

Under vecka 43 har trafikavstängningarna flyttats och trafiken från Strandbackavägen får köra ut på Västkustvägen via en tillfällig anslutning. Nu görs schaktarbeten norr om Strandbackavägen och förberedande arbeten för att förbättra busshållplatsen Strandbackavägen läge B. Denna hållplats kommer att vara avstängd under tiden korsningen byggs om, till och med 30 april. Under tiden hänvisas resenärer till hållplatserna Kuragård eller Smea Larsa.

Öster om Strandbackavägen har den nya cykelvägen och delar av cirkulationsplatsen asfalterats. Här har vi också börjat förbereda för en tillfällig förbifart som kommer att användas senare när trafiken måste ledas om för att bygga klart rondellen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Lönnebro

Hamn- och gatuförvaltningen

073-323 64 81

anna.lonnebro@varberg.se

Självservice & blanketter