varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Vård och omsorg

Tre personer i trädgårdsmiljö

Foto: Mikael Göthage

En växande kommun behöver säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer enligt befolkningsstatistiken. Samtidigt ökar och förändras behoven inom till exempel demensvården. Varbergs kommun behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Särskilt boende, Träslöv

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter