varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Vård och omsorg

Tre personer i trädgårdsmiljö

Foto: Mikael Göthage

En växande kommun behöver säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer enligt befolkningsstatistiken. Samtidigt ökar och förändras behoven inom till exempel demensvården. Varbergs kommun behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.

Särskilt boende, Träslöv

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter