Sök

Farehamnen

Hamnområdet med lastfartyg

All handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i nya Farehamnen. När den är färdig kommer Varbergs hamn att bli en av de effektivaste och modernaste hamnarna i Sverige.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön. Den nya hamndelen ska anläggas väster om denna. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB som kommer att ansvara och genomföra utbyggnaden den nya hamndelen (läs mer om detta längst ner på sidan.).

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn.

Aktuellt i projektet

Under september/oktober 2019 görs en geoteknisk undersökning av Farehamnen. Med en hjälp av en flotte görs borrprover för att se hur botten ser ut. Undersökningarna är en del av förberedelserna för att kunna projektera den nya hamndelen. Det kommer även att finnas en borrvagn som gör motsvarande undersökningar av marken på land. Projektering pågår 2019/2020. Byggnation är planerad mellan 2020-2023.

Skiss som visat hur verksamheten i Industrihamnen ska flytta till Farehamnen

Färjan lämnar hamnen

Platsen där nuvarande färjeläge ligger behövs för att den nya stadsdelen Västerport ska kunna börja byggas. Kommunens planering utgick från ett nytt färjeläge i den nya hamndelen men 2017 blev det klart att Stena Line inte kommer att flytta med till Farehamnen. Stena och Hallands Hamnar har istället kommit överens om att färjelinjen till Grenå i fortsättningen ska utgå från Halmstad. (Hamnarna i Varberg och Halmstad ingår båda i Hallands Hamnar AB.)

De ytor i Farehamnen  som tidigare varit tänkta för en färjeterminal, kommer nu att kunna användas till utveckling och expansion av skogshamnen.  Stena kommer att lämna hamnen senast den 31 januari 2020.

Finansiering

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsinstäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Hur denna fördelning ska se ut fattar kommunfullmäktige beslut om.

Sveriges största skogshamn

Industrihamnen är viktig både för Varberg och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. 
Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och USA, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn. Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, är beroende av en väl fungerande hamn i Varberg.

Fartygstrafik är, näst efter järnväg, det mest miljömässiga sätt att frakta gods på. Att en kommun har tillgång till kombinationen järnväg och hamn ger möjlighet att kombinera tillväxt med hållbara transporter.

Hamn + Stad = sant

I Varberg har stad och hamn samexisterat sida vid sida i flera hundra år. När Farehamnen och Västerport är utbyggda kommer denna historiska relation att fortsätta. Människorna i staden kommer kunna se och följa verksamheten i hamnen, något som inte är helt vanligt idag.

Hänsyn måste självklart tas både till hamnens verksamhet och till stadens behov. Varbergs kommun och Hallands Hamnar har en tät dialog när det gäller planering och utformning av det nya området. Kommunens mål är en modern och lönsam hamn  tillsammans med ett levande och attraktivt Västerport.

Händer just nu:

  • Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt förvaltningsavtal när det gäller den kommunala ansvarsfördelningen av hamnområdet. Det betyder i korthet att från och med 1 januari 2022 är det Hallands Hamnar AB som ansvarar för all kommersiell hamnsverksamhet i Varberg. Det är också Hallands Hamnar som kommer ansvara för, och anlägga, den nya delen av Farehamnen. Hallands Hamnar ägs av Varbergs kommun, och en anledning till det nya avtalet är att kommunen vill förtydliga ansvar och mandat när det gäller just de kommersiella delarna av Varbergs hamn. Syftet är att uppnå en mer rationell verksamhet som bidrar till både hamnen och stadens utveckling. Småbåtshamnen berörs inte av detta avtal, ansvaret för den ligger kvar hos hamn- och gatunämnden.
  • Planering av hur den nya hamndelen ska se ut pågår.
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Stadsutvecklingsprojektet

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter