Sök

Kungsäter växer

Hus och carport i härligt ljussken och snö i Kungsäter

Foto: Hidvi Group

Kungsäter är en av serviceorterna där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en så kallad fördjupad översiktsplan för Kungsäter. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Man ser över mark- och vattenområden och planerar för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen är ett pågående projekt och planen beräknas vara klar och kunna antas under hösten 2019.

I arbetet vill vi ha en dialog med de boende i Kungsäter varför tidiga dialogmöten är inledda. Där får allmänheten möjlighet att delta och bidra med synpunkter, tankar och idéer inför framtagandet av fortsatta förslag.

Aktuellt nu

Under 2017 blev sex nya hyreslägenheter klara i Kungsäter (se bild ovan). De byggdes av Tage & Söner och i samtliga har inflyttning skett.     

Turismutvecklingsprojekt

Byalaget driver ett stort turismutvecklingsprojekt i området runt Agnbäck, där kommunen upplåter mark och sitter med i styrelsen. Man arbetar bland annat för ställplatser för husbilar, vindskydd, grillplats, vandringsleder och marknadsföring av området.

Kungsäters byalag sköter driften av kommunens fastighet Agnbäck (Birger Svenssons sommarhem) och har bland annat gjort i ordning stugan och badplatsen i anslutning till fastigheten. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter