Sök

Ortsutvecklingsstrategier

Landsskapsvy i Gödestad, en väg, åkrar i solljus

Vy i Gödestad

Med start hösten 2017 kommer det att tas fram ortsutvecklingsstrategier för sju orter i Varberg; Gödestad, Hunnestad, Derome, Sibbarp, Valinge, Karl-Gustav och Himle.

Ortsutvecklingsstrategierna är ett försök att hitta ett bättre planeringsunderlag och utvecklingsprocesser för mindre orter som idag omfattas av föråldrade eller inte tillräckligt vägledande planeringsunderlag.

Syftet med utvecklingsstrategierna är att:

  • Skapa en gemensam och förankrad framtidsbild samt åtgärder för att nå dit genom att ta fram ett aktuellt och användbart planeringsunderlag för respektive ort.

  • Ta tillvara på initiativ och drivkrafter för en positiv utveckling i respektive ort och därmed bidra till en utveckling för kommunen som helhet.
Översiktskarta över ortsutveckling

Beskrivning av processen:

  1. Faktainsamling och ortsanalys

Fakta kring respektive ort, befolkning, historia, näringsliv, landskap och grönområden.

  1. Byapromenad

Politiker, tjänstemän och samhällsföreningen tar en promenad för att skaffa sig en bild av orten, dess förutsättningar och hur orten kan utvecklas och förbättras.

  1. Framtagande av framtidsbild

Framtagandet av förslag till framtidsbild sker i en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och representanter för samhällsföreningen.

Arbetsgrupp sammanställer förslag till ortsutvecklingsstrategi.

  1. Stormöte

Förslaget presenteras för bygden på ett stormöte. Där man har möjlighet att komma med input och synpunkter.

  1. Antagande av strategin

Kommunstyrelsen antar ortsutvecklingsstrategin.

  1. Åtgärdslista

Arbetsgruppen tar fram en åtgärdslista för att nå målen i strategin.

I framtagandet av ortsutvecklingsstrategierna har samhällsföreningen en viktig uppgift att fylla i förankringen av strategiernas åtgärdsförslag.

Ortsutvecklingsstrategi för Hunnestad

En ortsutvecklingsstrategi för Hunnestad är nu antagen av kommunfullmäktige. Läs den här.PDF (pdf, 62 MB)

Ortsutvecklingsstrategi för Gödestad

En ortsutvecklingsstrategi för Gödestad är nu antagen av kommunfullmäktige. Läs den här.PDF (pdf, 3.2 MB)

ikon

Kontakta oss

Projektteam

Ulrika Rylin

Landsbygdssamordnare

ulrika.rylin@varberg.se
070-872 29 44

Frida Eriksson

Samhällsplanerare

frida.eriksson@varberg.se
070-890 64 18

Självservice & blanketter