varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Veddige växer

Långsträckt hus utmed en nylagd väg

Foto: Hidvi Group

I Veddige har kommunen nyligen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt. Vid stationsområdet byggs nu en ny mötesplats.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen har nyligen tagit fram en fördjupad översiksplan för Veddige (antagen i kommunfullmäktige 15 september 2020). Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det redogör för hur den framtida mark- och vattenanvändningen skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Aktuellt nu

Mötesplatser

Kommunen arbetar ihop med Veddigevisionen för en ny mötesplats vid stationsområdet, där kommunen kommer att vara medfinansiär. Det planeras också för att skapa en mötesplats vid Ön i Veddige, genom bygdeföreningen som har fått en landsbygdscheck från kommunen. 

Bostäder

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för området Vabränna, för att utreda möjligheten att bygga nya bostäder. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter