Sök

Veddige växer

Långsträckt hus utmed en nylagd väg

Foto: Hidvi Group

Veddige är en av serviceorterna där kommunen nu håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt. Under 2017 har en ny cykelbana invigts och bandet klippts för Kungsjölederna.

Fördjupad översiktsplan 

Kommunen håller nu på att ta fram en så kallad fördjupad översiktsplan för Veddige. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller ortens utveckling. Det handlar om att studera mark- och vattenområden och planera för hur orten kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

I december 2018 genomfördes samråd för den framtagna planen för Veddige. Många av ortens invånare deltog vid det samrådsmöte som hölls och flera av dem lämnade in synpunkter på förslaget. Under vintern 2019 och våren 2020 har planen varit ute på utställning.

Planen beräknas vara klar och kunna antas hösten 2020.

Aktuellt nu

Mötesplatser och bostäder

Kommuen arbetar ihop med Veddigevisionen för en ny mötesplats vid stationsområdet, där kommunen kommer att vara medfinansiär. Det planeras också för att skapa en mötesplats vid Ön i Veddige, genom bygdeföreningen som har fått en landsbygdscheck från kommunen. 

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för området Vabränna, för att utreda möjligheten att bygga nya bostäder. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter