Sök

Stenen

I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

Varför bygger vi?

Tvååker är en av Varbergs största serviceorter med cirka 3 000 invånare. Här finns idrottsföreningar, handel och service i en lugn miljö. Det nya bostadsområdet Stenen ligger i den västra delen av samhället.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en blandad bostadsbebyggelse med både villor, parhus, radhus, flerbostadshus och förskola. Etikhus AB ska uppföra 107 bostäder med olika boendeformer. Varbergs kommun kommer även att erbjuda 18 tomter till sökande i kommunens tomtkö. Tomterna kommer preliminärt att fördelas efter årsskiftet 2018/2019.

Karta över Stenen B och C

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats. Söder om Fastarpsvägen kommer Vivab att anlägga en dagvattendamm.

Trafikverket kommer öka trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

Aktuellt i projektet:

Varbergs kommun har tagit fram en utvecklingsplan för området. Enligt den utför kommunens entreprenör skogs- och naturvårdsåtgärder, våren 2019, där vi gallrar träd för att främja nya bestånd.

Vad händer under byggtiden?

Dagvattendammen söder om Fastarpsvägen samt tillhörande vattenledningar mellan dammen och bostadsområdet är nu klara.

Under 2018 anläggs gator samt gång- och cykelväg inom bostadsområdet.

Därefter kommer naturområdet att rustas upp och lekplatser anläggas inom bostadsområdet. I naturområdet ska det även byggas en tätortslekplats enligt kommunens lekplatsriktlinjePDF (pdf, 10.9 MB).

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Sweco

Annika Andersson
Projektledare

070-523 54 08

a.andersson@weco.se

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

 

Markförvaltare och kontaktperson för tomtkö

Leif Andersson
Samhällsutvecklingskontoret
070-850 82 23

leif.andersson3@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter