Sök

Tillgänglighetsbad Getterön

Vi planerar att anlägga ett nytt tillgänglighetsbad på femte vik på Getterön med brygga, ramp, badsulkys och omklädningsrum.

Hur kommer det att bli?

Det krävs dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder i naturreservatet vid femte vik men kommunens förhoppning är att ett nytt bad kan vara på plats under 2019. Badet ersätter tillgänglighetsbadet vid Kåsa.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Julia Anding

Hamn- och gatuförvaltningen

0732-31 59 88

julia.anding@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter