Sök

Ungdomshäng på landsbygden

Projektet Ungdomshäng på landsbygd handlar om att utveckla mötesplatser för ungdomar i Varbergs serviceorter. Mötesplatserna ska innehålla en variation av aktiviteter och utvecklas tillsammans med ungdomarna på orten. 

Veddige ungdomshäng

Veddige ungdomshäng. Illustration: Mareld Landskapsarkitekter

Aktuellt i projektet

Under vintern 2019 drar arbetet igång med att skapa en mötesplats för Veddiges unga. Mötesplatsen, som kommer att anläggas vid grönområdet intill Vidhögehallen, ska utformas med bland annat hängmattor och väderskydd. Byggnationen startar i början på december och beräknas bli klart under våren med invigning i april 2019.

Ungdomar delaktiga

Under hösten deltog elever i åk. 8 på Vidhögeskolan i en workshop och bidrog med idéer om platsen utformning. Ett stort önskemål var att skapa en plats att umgås på med sina kompisar.

Konstverk del av mötsplatsen

Eftersom arbetet genomförs i samarbete med kommunens projekt "Konst på landsbygd" skapas även ett konstverk som en central del av mötesplatsen. Konstnären heter Fredrik Norén och han har efter inspiration från ungdomarna arbetat fram konstverket Find your place som består av 12 dysfunktionella stolar som tillsammans bildar en stabil konstruktion. Verket handlar om att finna sin egen plats, stötta varandra och uppmuntra till kreativitet.

Illustration av konstverket Find your place. En ny offentlig gestaltning för Veddige av konstnären Fredrik Norén.

Illustration av konstverket Find yor place

Vad har hänt hittills?

Under 2017 arbetade vi fram ett förslag på en mötesplats strax norr om Rolfstorps skola. En workshop tillsammans med MUVE (mobil ungdomsverksamhet) genomfördes under våren 2017 och utifrån ungdomarnas önskemål och synpunkter togs det fram ett förslag. Förslaget innehöll bland annat en skateramp och sittmöbler som fungerar som väderskydd.

Mötesplatsen i Rolfstorp invigdes den 9 juni 2018.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Danielsson

Hamn- och gatuförvaltningen

0708-10 72 31

nicole.danielsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter