Sök

En hållbar stadsdel

Visulaiserinsgbild av hur Västerport kan se ut när det är fullt utbyggt.

Projekt Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning. Illustration: Made-up

Ambitionerna är höga när det gäller hållbarhet i Västerport.
Här kan du läsa om hur projektet arbetar för att skapa en hållbar stadsdel i Varberg.

2016 antog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för Stadutvecklingsprojektet. Där slås fast att "området ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling". Idag, fyra år senare, har projektet en egen hållbarhetsansvarig och hållbarhetsfrågan genomsyrar hela projektet.
Här är några av byggstenarna som kommunen arbetar med för att göra Västerport till en hållbar stadsdel:

 • Ett hållbarhetsprogram som uppdateras regelbundet
 • Certifiering enligt Citylab
 • Samverkan med byggaktörerna i allt från mobilitet till resurshushållning
 • En ekosystemtjänstanalys är framtagen
 • En social konsekvensanalys (SKA) genomförs just nu och blir färdig hösten 2020
 • Ett kontinunerligt arbete med dialog i olika former (Dialog och delaktighet har ett eget avsnitt här på
  varberg.se.)

Hållbarhetsprogrammet

Hållbarhetsprogrammet för Västerport togs fram redan 2016. Det fungerar som en guide både för kommunen och kommande byggaktörer. Programmet behandlar allt från hållbara byggmetoder och byggtiden till energiförsörjning och tekniska lösningar. I programmet finns konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor.

I takt med att utvecklingen inom hållbarhet går framåt uppdateras hållbarhetsprogrammet. En revidering gjordes 2019 och en görs just nu, under hösten 2020, bland annat i samverkan med byggaktörerna i etapp 1.
 Här kan du läsa hållbarhetsprogrammet i sin helhet.PDF (pdf, 2 MB)

Citylab - att certifiera en stadsdel

Planeringsarbetet av etapp 1 i Västerport kommer hållbarhetscertifieras enligt Citylab. Citylab är Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling och är framtaget för svenska förhållanden av Sweden Green Building Councillänk till annan webbplats. Det innehåller fyra certifieringar i olika skeden i stadsbyggnadsprocessen, från planering till förvaltning.
Läs mer om Citylab och om vad en certifiering innebär för Västerport.länk till annan webbplats

Samverkan - att bygga en stadsdel tillsammans

Byggaktörerna som vann markanvisningen i etapp 1 har tillsammans en stor kunskaps- och erfarenhetsbank. För kunna ta vara på denna, och göra både byggtid och färdig stadsdel så bra som det bara är möjligt, träffar kommunen aktörerna regelbundet. På en del möten medverkar alla aktörer med flera representanter. Det finns också fem olika samverkansgrupper där byggaktörerna medverkar tillsammans med nyckelpersoner från kommunen. De fem grupperna arbetar med varsitt tema:

 • Mobilitet
 • Resurshushållning
 • Innergårdar och mötet med allmän plats
 • Bottenvåningar och lokaler
 • Logistik och byggplanering

Alla temagruppsledare är dessutom med i en innovationsgrupp tillsammans med representanter från EMC (en plattform för energi- och miljöfrågor i näringslivet )länk till annan webbplats och FOG Innovation (ett företag som arbetar med hållbar stadsutveckling).länk till annan webbplats
Innovationsgruppen har helhetskollen på temagruppernas arbete och EMClänk till annan webbplats och FOGlänk till annan webbplats är med för att ge processstöd till temagrupperna.
Arbetet med temagrupperna sker i samverkan med näringslivs- och destinationskontoret (NOD).länk till annan webbplats

Ekosystemtjänstanalys

För att kunna planera den nya stadsdelen så att den blir bättre ur ett ekosystemtjänstperspektiv har hela områdets analyserats. Frågor som ställts och besvaras i analysen är bland annat:
Hur ska vi få till bra spridningskorridorer – alltså koppla ihop Västerport med stadens andra grönstråk? Var kan vi ha träd så att de gör området vackert, och samtidigt hjälper till att fånga upp stadens dagvatten? Vad är bäst för fåglarna? Var ska bina kunna pausa? Med mera.
Ibland kallas ekosystemtjänster för "naturens gratisarbete". Läs mer om vilka de är och varför de så viktiga för vår existens!länk till annan webbplats
Vill du läsa hela analysen, så finns den här.PDF (pdf, 1.6 MB)

Social konsekvensanalys

Vad får byggandet av Västerport för sociala konsekvenser? Och hur kan Varbergs nya stadsdel bli så socialt hållbar som möjligt? För att få svar på detta gnomför kommunen och Jernhusen tillsammans en social konsekvensanalys (Jernhusen är det statliga bolag som äger marken runt stationsområdet).
Analysen görs av konsultföretaget Spacescape. Spacescapes vd Alexander Ståhle föreläste om bilens framtid på senaste Varberg Sessions och det var också Spacescape som kom med förslaget på Barnens boulevard i Västerport. Här finns mer information om den sociala konsekvensanalysen.

Till sist: Visste du att Västerport blir första området i Varberg som kommer att få en sopsug?länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsansvarig

Jenny Rydén
Stadsutvecklingsprojektet

0701-48 93 65

jenny.ryden@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter