Sök

Om Västerport

Visualiserad bild av kajstråket i Västerport

En inspirationsbild av det nya kajstråket i Västerport. Illustration: Made-up

Västerport - Varbergs nya stadsdel vid havet

Mellan havet och staden ska Varbergs nya stadsdel växa fram. I Västerport ska människor och mångfald stå i fokus. Målet är en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel.


När Industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. Den nya stadsdelen och den gamla staden ligger sida vid sida och ska länkas ihop med varandra, bland annat genom att flera av stadens gator förlängs mot havet.
Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger idag, kommer att förvandlas till en förlängning av Strandpromenaden: en plats för promenader, folkliv, caféer och andra mötesplatser.

Inspirationsbild över Västerport i ett fågelperspektiv

Västerport från ovan i en inspirationsbild från planprogrammet. Illustration: Made-up


Porten mot Väster

Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in namnförslag på vad Varbergs nya stadsdel skulle heta. Av 279 inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa tre röstade Varbergsborna fram Västerport. Eftersom ordet "port" betyder "hamn" på engelska passar det ju ypperligt för en stadsdel som ligger på gammal hamnmark.

En blandad stad

Kommunen planerar att bygga cirka 2 500 lägenheter i Västerport (i området som ligger väster om järnvägen, mellan Östra Hamnvägen och kajen.) En medveten satsning på verksamheter i husens markplan ska hjälpa till att skapa en levande stadsdel med många människor i rörelse.

Exakt hur Västerport ska se ut är inte klart. Men kommunen har slagit fast att Byggnadshöjder, - former och - material ska variera, och delarna ska samverka till en attraktiv helhet. Stadsdelen ska innehålla en blandning av olika storlekar och upplåtelseformer för bostäder”. Här kommer också att finnas plats för offentlig sevice och ett hotell.

En stadsdel för alla


 


Illustration av Lilla Torget i Västerport

Lilla torget - ett förslag på mötesplats i Västerport. Illustration: Made-up

Den nya stadsdelen kommer att ligga nära vattnet, nära centrum, nära Campus och nära det centrala stationsområdet. Många nya flöden av människor kommer att uppstå mellan dessa olika punkter. Målet är att det ska finnas något för alla i Västerport. Området tillhör alla Varbergsbor - precis som området kring fästningen och Strandpromenaden gör idag. Därför är de offentliga mötesplatserna i Västerport mycket viktiga.

Inriktningsbeslut

2016 antog kommunfullmäktige i Varberg ett Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet. I detta dokument står samlat vad som ska gälla både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för Västerport. Bland annat slås det fast att Varbergs vision om att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt ska fungera som en ledstjärna för projektet. Mod och nytänkande ska synas i både arbetssätt och resultat.

De fokusområden och utmaningar som kom fram i Medborgardialogen 2014 ska vara vägledande i planeringen av Västerport. Dialog och delaktighet kommer att fortsätta vara ett bärande inslag i projektet.

Inrikningsbeslutet i sin helhet kan du läsa här.
PDF
(pdf, 128.4 kB)

Här nedan kan du se en övergripande strukturplan över nya stadsdelen.

Strukturbild över Västerport
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg

Stadsutvecklingsprojektet

0721-838160

maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter