Sök

Planarbetet

kommunkatör Åsa Danielsson och stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin vid samrådsutställning om Västerport i Gallerian.

Stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin och handläggare Åsa Danielsson vid utställningen av planprogrammet i Gallerian hösten 2017. Nu är det dags för ett nytt samråd!

Detaljplanen för etapp 1 i Västerport är nu ute på samråd. Förslaget ställs ut både i Gallerian och på Komedianten. Handlingarna finns också på stadsbyggnadskontoret (Gamlebyskolan).
Fram till och med den 26 maj kan alla som vill lämna synpunkter.

Detaljplan för etapp 1

Den 1 april gick detaljplanen för Västerport etapp 1 ut på samråd. Samtidigt började tävlingen mellan de 45 intressenter som vill vara med och bygga etappens 500 bostäder.
Här kan du läsa lite mer om förslaget.
Vill du läsa allt, så finns samtliga handlingar och utredningar här.

Samrådsmöten

Kommunen har bjudit in till två samrådsmöten, som båda var mycket välbesökta.
Chans till nya möten blir det förslagen ska ut på granskning, vilket beräknas ske runt årsskiftet 2019/2020.

Planprogram för Västerport

I juni 2018 antog kommunfullmäktige Planprogram för Västerport. I ett planprogram tittar kommunen på områdets förutsättningar och ger en struktur för vägnät, grönytor, offentliga ytor, bebyggelse med mera. Man kan säga att man "målar med de breda penseldragen" medan den kommande dtaljplanen - precis som namnet låter - handlar om hur området ska formas mer på detaljnivå.

Planprogrammet hittar du här.PDF (pdf, 82.1 MB) (Eftersom filen är stor tar den en liten stund att ladda.)

ikon

Kontakta oss

Planarkitekt

Annika Eklöv
Stadsutvecklingsprojektet
0731-51 81 54
sten.hedelin@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter