Sök

Vad händer just nu?

Ledningsarbete på Östra Hamnvägen.

Nya dagvattenledningar läggs ner i Östra Hamnvägen.

På den här sidan får du kortfattad information om vad som är på gång i projekt Västerport just nu. Längst ner på sidan finns en grov tidplan för hela projektet.

Händer just nu

Händer längre fram (ungefärlig tidplan)

2020

Granskning detaljplan etapp 1
Start sanering av markföroreningar etapp 1

2021-2022
Antagande detaljplan etapp 1
Kaj-och markarbeten etapp 1
Byggstart etapp 1
Planeringsarbetet startar för nästkommande etapper

2023-2024
Första inflyttning etapp 1
Hamnen flyttar till nya hamndelen i Fare

2025-
Fortsatt utevckling av stadsdelen

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg
Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60
maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter