Sök

Vad händer just nu?

På den här sidan får du kortfattad information om vad som är på gång i projekt Västerport just nu.  

Händer just nu

  • Den 27 augusti fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas marktilldelning i etapp 1.
  • Den 17 juni presenterades Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotel som operatör för det nya hotellet i Västerport.
  • Samrådstiden för detaljplanen etapp 1 avslutades i slutet av maj. Nu ska synpunkter från privatpersoner och remissinstanser gås igenom och sammanställas.
  • Den 14 maj var sista dagen för inlämning av bidrag till markanvisningstävlingen i etapp 1. En jury där stadsarkitekt Maria Söderlund är ordförande, bedömer nu förslagen. Efter sommaren fattar kommunstyrelsen beslut om vilka som ska få bygga i Västerport.
  • Kommunstyrelsen har beslutat vilken intressent som får gå vidare med sitt förslag till ett nytt hotell i Västerport.
  • Utredning pågår vad som är den bästa användningen av Norra Västerport, det vill säga området norr om hamnbassängen. Området har speciella förutsättningar, bland annat på grund av närheten till hamnen, men det finns stora möjligheter för olika typer av verksamheter.  

Händer längre fram (ungefärlig tidplan)

2019-2020

Fortsatt projektering
Förberedande arbeten i området för etapp 1
Granskning detaljplan etapp 1

2020 - 2021

Stenafärjan flyttar till Halmstad
Förberedelser samt byggstart etapp 1
Antagande detaljplan

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg
Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60
maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter