Sök

Vad händer just nu?

Tidplan Västerport

På den här sidan kan du läsa vad som pågår i Västerport just nu. Det finns också en översiktlig tidplan för hela projektet.

Händer just nu:
 

  • Ett 50-tal företag/företagsgrupperWord (word, 17.9 kB) har blivit kvalificerade för att få vara med i markanvisningstävlingen om Västerport. Den 26 september bjöds alla byggaktörer in till en första informtionsträff om Västerport och den kommande tävlingen.
  • Arbetet med att ta fram en detaljplan för etapp 1 samt ett gestaltningsprogram för hela stadsdelen har påbörjats.
  • Platsen där ett nytt hotell ska ligga är klar. Fyra företag är intresserade av att bygga hotell i Västerport: Wästbygg, Casmé, Serneke och Vestia. Dessa kommer att lämna in tävlingsbidrag som därefter bedöms och poängsätts av kommunen.
    Här kan du se var hotellet ska ligga.

    Händer också under 2018:
  • De kvalificerade byggaktörerna får lämna sina tävlingsbidrag under hösten/vintern. Bidragen kommer att utvärderas och poängsättas efter hur väl de uppfyller kommunens krav.
  • Arbetet med att färdigställa marken inför byggstart i etapp 1 påbörjas.

2019
Fortsatt projektering
2020
Förberedelser samt byggstart
2022
Första inflyttning i etapp 1
2030-talet
Västerport är fullt utbyggt

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Claes Premmert
Projekt Västerport
0708-30 47 14
claes.premmert@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Projekt Västerport
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter