Sök

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från till exempel hustak, gator, parkeringar och så vidare.

VIVABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sköter idag ett trettiotal dagvattendammar. Fram till mitten av 1990-talet var det vanligt att samla allt dagvatten i slutna ledningar för att så fort som möjligt leda bort vattnet till ett vattendrag. På grund av allt kraftigare sommarregn som ibland orsakar översvämningar strävar man idag efter att undvika ”snabb” bortledning av dagvatten. Detta uppnås genom att exempelvis anlägga dagvattendammar som fördröjer vattnet och ger ledningsnätet en möjlighet att hinna leda undan vattnet. I dagvattendammarna sker även en viss rening av vattnet.

ikon

Kontakta oss

VIVAB:s kundtjänst

075-727 40 00
vivab@vivab.info

Öppettider

Mån: 8.00-16.00
Tis: 9.00-16.00
Ons: 8.00-16.00
Tors: 8.00-16.00 
Fre: 8.00-16.00

Självservice & blanketter