Sök

Inspirationsdag och workshop inför EU-valet 2019

Välkommen till en inspirationsdag och workshop för dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsutveckling och demokratifrågor inom privat, offentlig eller ideell sektor. Syftet med dagen är att skapa nya kontaktytor och se hur vi kan samarbeta för att öka valdeltagandet i det kommande EU-valet den 26 maj 2019.

Dag & tid: Torsdagen den 6 december kl. 8.30 -12.00
Dagen består av både föredrag och workshop.
Fika serveras under dagen. Lunch kan ätas på Arena Varberg men bekostas på egen hand!

Plats: Arena Varberg
Kattegattsvägen 26, Varberg
Ingång från parken

Anmälan senast 30 november

Läs mer om inspirationsdagen och om EU-valet

EU

Dagen inleds av Europa Direkt Halland som sätter fokus på EU:s roll i samhällsutveckling ur ett halländskt perspektiv. Därefter följer ett informations- och inspirationspass av bland annat Europaparlamentets kontor i Sverige som ger en överblick kring aktuella utmaningar och möjligheter med EU-samarbetet samt hur man kan på lokal nivå kan tänka smart kring kommunikation och information för att öka valdeltagandet.

Dagens avslutas med en workshop där vi tillsammans kläcker nya kommunikativa idéer kring hur vi kan samarbeta sektorsövergripande för att väcka intresse inför EU-valet.

Om EU-valet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet, världens näst största allmänna och fria val där vi väljer vilka som företräder oss på europeisk nivå. Trots att Sverige har varit unionsmedlemmar i 23 år är kunskaperna om hur EU påverkar oss lokalt och regionalt fortsatt låga. Likaså är valdeltagandet markant lägre än i de nationella valen där endast 50 procent av svenskarna valde att rösta i EU-valet 2014. Det är ett demokratiunderskott som kan förändras med kunskapsspridning och engagemang!  

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Stina Lindgren, projektledare på Europa Direkt Halland

e-post: stina.lindgren@halmstad.se

ikon

Självservice & blanketter