Sök

Kommunarkivet

Kommunarkivet är ett offentligt arkiv. Det innebär att du har rätt att ta del av information i kommunens handlingar.

Arkivet har handlingar från 1863 och framåt. Under denna tid har två stora kommunreformer genomförts. Fram till 1952 fanns 24 landskommuner samt Varbergs stad. 1952 gick kommunerna samman och blev sju storkommuner samt Varbergs stad. Först 1971 bildades nuvarande Varbergs kommun. Arkivet har handlingar som följer hela denna process. Det är bland annat protokoll från nämnder och styrelser. Det finns även handlingar från skolvärlden. Betyg och andra dokument berättar om livet i en småskola vid seklets början

Handlingar i arkivet

Om du behöver kopior av dina grundskole- eller gymnasiebetyg för att söka in till Kom-vux eller högskola, så finns också det här. Vi har betyg från 1970 till 2014. Behöver du ta reda på vilka vaccinationer du fick som barn eller vilken annan vård du fick av skolhälsovården? De kommunala skolornas skolhälsovårdsjournaler finns hos oss.

Arkivet har även ritningar på äldre hus på landsbygden. Du kanske har ett gammalt hus, som du vill bygga om. Då kan det finnas ritningar här.

Internet - Databaser

Riksarkivet driver NAD (Nationell arkivdatabas). På riksarkivet.selänk till annan webbplats kan du söka i arkivförteckningar över statliga, kommunala och enskilda arkiv. Här kan du själv söka i bland annat Varbergs kommunarkivs förteckningar. Här kan du hitta förteckningar över arkiv från Flickskolan, Fattigvårdsstyrelsen, Badstyrelsen, Skolstyrelsen med mera.

Du kan även ta del av äldre stadsfullmäktige- och kommunalstämmoprotokoll i en databas på internet. SLHD (Svensk lokalhistorisk databas) har publicerat protokoll på nätet från landsbygdskommunerna och Varbergs stad. Det är bekvämt för dig som till exempel släktforskar. Läs mer på www.lokalhistoria.nulänk till annan webbplats

Besök arkivet

Du är välkommen att besöka kommunarkivet. Kontakta oss för att boka tid.

ikon

Kontakta oss

Kommunarkivet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg

0340-69 76 18
0340-883 26

070-141 05 59

kommunarkiv@varberg.se


Öppettider i sommar:
Vecka 29-33, kl. 09.00-12.00.

Under denna period har vi endast möjlighet att ta emot förbokade besök.

Självservice & blanketter