varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-12-17

Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 14 december 2020

Protokollet tillkännagavs 17 december 2020

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Anslaget publicerades

2020-12-17

Anslaget tas ner

2020-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser