Sök

2019-02-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 5 februari 2019

Protokollet tillkännagavs 7 februari 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

5 februari 2019

Anslaget publicerades

7 februari 2019

Anslaget tas ner

28 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser